Kontakt

Sveriges Metallsilhuett förbund
Genesås vägen 69
89243 Domsjö
Tel: 070 6755865
epost: sekreterare@metallsilhuett.se
Organisationsnummer: 866000-9963
Bankgiro: 381-8655

Ordförande:
Tom Jonsson
epost: ordforande@metallsilhuett.se
Tel: 070 322 15 16

Vice Ordförande:
Christian Lindberg
epost: viceordforande@metallsilhuett.se
Tel: 070 211 31 55

Sekreterare: 
Thomas Nordin
epost: sekreterare@metallsilhuett.se
Tel: 070 675 58 65

Kassör: 
Pernilla Lindberg
epost: kassa@metallsilhuett.se
Tel: 070 548 64 54

IT / Webmaster
Peter Åkerberg
epost: it@metallsilhuett.se
Tel: 079 349 92 53

Utbildningsansvarig:
Morgan Ingvarsson
epost: utbildningsansvarig@metallsilhuett.se
Tel: 070 283 46 96

Materialansvarig:
Per Fransson
epost: materialansvarig@metallsilhuett.se
Tel: 076 184 93 79