Föreningsintyg

Föreningsintyg

Föreningsintyg är en bilaga till ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen (enhandsvapen och gevär) för målskjutning.

Följande gäller för förening och medlem i de fall Sveriges Metallsilhuettförbund (SMF) är ikryssat under ”Information om auktoriserat förbund (sammanslutning)” i föreningsintyget.

För att en förening skall bli sanktionerad, få utfärda föreningsintyg samt arrangera sanktionerad tävling så ska föreningen uppfylla följande krav:

 • Förening ska vara ansluten till SMF och betalt årsavgift för innevarande år.
 • Förening ska ha ett organisationsnummer.
 • Förening måste vara ideell och får inte vara ett vinstdrivande företag.
 • Förening ska ha minst 1st utbildad Föreningsinstruktör för Metallsilhuettkortet som är registrerad hos SMF.
 • Förening ska följa SMF stadgar och reglemente samt policys.
 • Förening ska ha varit ansluten till SMF i minst 12 månader (gäller förening som inte är ansluten i annat auktoriserat förbund).
 • Förening ska ange vapen och kaliber i tävlingsresultat.

 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg till sin förening skall uppfylla följande krav:

 • Vara ansluten till SMF och ha betalt årsavgift för innevarande år.
 • Vara innehavare av Metallsilhuettkortet.
 • Varit aktiv medlem i föreningen de senaste sex månaderna.

 

 • För föreningsintyg avseende enhandsvapen uppfyllt SMF:s krav på skjutskicklighet eller motsvarande av polismyndigheten angivna krav i FAP 551-3 samt vara innehavare av:
  • Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort eller
  • Svenska Skyttesportförbundets pistolkort. 

 

 • För föreningsintyg avseende gevär vara innehavare av:
  • Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort eller
  • Svenska Skyttesportförbundets pistolkort eller
  • Svenska Skyttesportförbundets gevärskort eller
  • Jägarexamen.

 

Förbundet informerar om följande beslut som rör ansökan om föreningsintyg:

SMF:s krav på skjutskicklighet för enhandsvapen är att medlemmen uppnått minst 3st Klass A resultat på sanktionerad tävling (anges ej i Bilaga 2 till FAP 551–3 då den ej ännu uppdaterats) inom de senaste 24 månaderna.

Gällande sanktionerade föreningar och aktuella vapengrupper hänvisas till följande regler och beslut inom SMF:


Föreningens styrelse intygar i föreningsintyget att uppgifterna är riktiga och att sökandes är lämplig. SMF rekommenderar därför att föreningen har medlemmens aktivitet dokumenterad i form av tävlingsresultat, loggbok mm.

 

2023-01-11

/ Styrelsen SMF