Föreningsintyg

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav:

  • Vara registrerad hos SMF och betald årsavgift för innevarande år.
  • Vara innehavare av Grönakortet samt Metallkortetkortet.
  • Varit aktiv medlem i föreningen de senaste 6 månaderna.
  • Betald årsavgift till föreningen.
  • För gevär krävs inget utöver detta.
  • Vid ansökan gällande enhandsvapen skall ett skicklighetsprov vara uppfyllt.

Skicklighetsprov Ska vara SMF:s krav på minst 3st Klass A resultat från sanktionerad match (inom de senaste 24 månaderna) eller motsvarande av polismyndigheten i FAP 551-3 fastslagna bevis på att den sökande kan hantera ett enhandsvapen.
Föreningen hanterar dessa utfärdade föreningsintyg enligt principen heder och samvete. SMF rekommenderar därför att föreningen har medlemmens aktivitet dokumenterad i form av tävlingsresultat, träningslogg m.m.

För att en förening skall bli sanktionerad, utfärda föreningsintyg samt arrangera sanktionerad tävling skall föreningen uppfylla följande krav:

Föreningen skall ha ett organisationsnummer.

Föreningen måste vara ideell och inte vara ett vinstdrivande företag.

Föreningen skall ha minst 1st Utbildad Metallsilhuett instruktör
som är registrerade hos SMF.

Föreningen skall följa SMF Stadgar och reglemente samt policy.

Föreningen skall ha varit ansluten till SMF i minst 12 mån
(gäller förening som ej är auktoriserad i annat förbund).

Krav på att resultatlistan ska innehålla vapentyp och kaliber.

Förbundet informerar följande beslut som rör ansökan om föreningsintyg

a: Inga intyg om vår policy över förenings intyg inte följs.
b: Inga intyg för de som inte genomgått utbildningen Metallsilhuettkortet.
c: Beslut och information avseende vapengrupper, se.
d: Länk till sanktionerade föreningar

/ Styrelsen SMF