Vad krävs för att börja

För att du ska kunna börja med Metallsilhuettskytte skall du ha egna vapen sedan tidigare (som uppfyller kraven i någon vapengrupp) så länge man själv blir medlem i Sveriges Metallsilhuettförbund

Om man sedan vill skaffa nya vapen specifikt för metallsilhuett så kan man endast få licens för vapen som uppfyller kraven för de internationella grenarna. Då behöver man utbildningen samt uppfylla skjutskicklighetskravet (motsvarande ”guldfodringarna”).

Vill du börja?
Prata med din klubb och be ansvarig på klubben ta kontakt med Metallsilhuettförbundet för att bli registrerade hos oss.

Därefter så pratar du med fler medlemmar i din klubb som är intresserade så kan vi hjälpa till med att hålla utbildning för er.

Efter att ni är genomgått utbildning och blivit godkända (Examinerade)så kommer ni att erhålla Metallsilhuettkortet.

Tre starter där man uppnått kraven för klass A inom de internationella grenarna är det skjutskicklighetskrav som krävs för att få licens på vapen för metallsilhuett.

Klass
B
A
Int

Revolver/Produktion
0-20
21-30
31-40

Stående
0-10
11-22
23-40

Fritt Vapen
0-25
26-35
36-40

Medlemsansökan

Vi ses på banan !