Länkar

Förbund
IMSSU  International Metallic Silhouette Shooting
CzMSSA  Chez Metallic Silhouette Shooting Association 
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
Skjuthandboken och SÄKB
Svensk Dynamiska Sportskytteförbundet (IPSC)
Sveriges Vapenägares Förbund

Polisen
Vapenfrågor
Tillfällig utförsel

Tullverket
Tullverkets Skjutvapendeklaration

Boende
Säfsens Stugby  (Stugor att hyra vid träning & tävling i Fredriksberg)
Mosjöns Camping. (Stugor mm att hyra vid träning & tävling i Gideå)

Forum
Robosoft Forum   (Sveriges största forum för jakt och gevärsskytte)
Skytteforum.com  (Sveriges största forum för pistolskyttar)