Silhuetthistoria

Följande dokument är till stora delar översatt från den Sydafrikanska sajten om metallsilhuettskytte. Jag tar inget ansvar för korrektheten i vad som sägs i innehållet, det är korrekt i mina ögon till dess annan information framkommer.

Vad är Metallsillhuettskytte?

Skytteformen “silhuetas metallicas ” eller metallsilhuettskytte som vi kallar det – har sitt ursprung i Mexico omkring 1914 när Pancho Villa och hans “revolutionärer” härjade som bäst bland rancherna i den norra delstaten Chikupehua utan urskiljning. En berättelse av en av Villa´s män beskriver hur det gick till.

Vid ett tillfälle, efter att ha kommit undan de förföljande soldaterna, tog banditerna sin tillflykt till en välförsedd ranch i norr och spenderade omkring fjorton dagar där. Man tog chansen och festade om rejält. Så småningom uppstod en diskussion mellan två av Villas män om vem av dem som var den bäste skytten. Det verkade som om diskussionen skulle urarta till en regelrätt duell – en inte alltför ovanlig lösning i de oroliga tider som pågick just då. En gruppledare, Juan Mortinez, beslutade att tvisten skulle lösas med två tjurar som mål i stället.

Tävlingar

Tjurarna bands fast vid träd på ett lämpligt avstånd och tävlingen började. Skyttarna turades om att skjuta var sitt skott till dess en av dem lyckades döda sin tjur och tilldömdes segern. Idéen tog fart och strax samlade man in kycklingar, kalkoner, grisar, getter och får som fick tjänstgöra som mål. En ny skytteform hade tagit sin början även om Villa och hans män var omedvetna om detta vid den tidpunkten.

Efter revolutionen återvände Villas män till sina hem, utspridda i Mexico, och tog den nya sportgrenen med sig. Främst praktiserades skyttet på fiestor under de nästföljande åren. Traditionen att skjuta på boskap fortsatte och utvecklades under åren. Både gevär och handeldvapen användes och alla träffar som orsakade blodvite räknades.

Strax efter det andra världskriget började man frångå skyttet mot levande djur och övergick till plåtsilhuetter i stället. Dock fortgick det ursprungliga skyttet mot levande djur på landsbygden i Mexico in på det sena 1950-talet, vanligtvis i samband med någon större festlighet.

1948 hölls den första tävlingen med skytte mot plåtfigurer – “silhuetas metallicas” – i Mexico City. Kalkonen var nu utbytt mot en dito i plåt. Den befjädrade varianten vred man nacken av och lade på is innan tävlingen, för att föräras segraren efteråt! Den man som låg bakom metallsilhuettskyttet i Mexico var Don Gongalo Aguilar, som organiserade “Silhuetas Metallicas Nationales” i Mexico City 1952, fyra år efter den informella tävlingen.

Figurerna var: Gallina (kyckling) på 200 meter, Gualote (kalkon) på 385 meter och Borrego (får) på 500 meter. Det skulle dröja ytterligare några år innan Javelina (gris) tillkom. (Här vill jag komplettera originaltexten med att nämna att Javelina (eller “peccari”) är ett djur som liknar en liten gris men de är ej besläktade. Det finns spritt från Sydamerika upp till de södra staterna i USA där man bl.a. arrangerar jakter på dem).

Bildande av Organisation

Vid 60-talets inträdande hade skytteformen organiserats, framför allt i norra Mexico, där man bildat “La Liga del Norte” – den norra ligan. Det stod inte på förrän Amerikanare regelbundet åkte över Rio Grande för att delta i metallsilhuettävlingar och det dröjde inte länge förrän sporten introducerades i USA. 

De första tävlingarna med gevär hölls omkring 1967 i gränsstäderna i Arizona: Nogales, Bisbee och Douglas. Sex år senare, 1973, sponsrade NRA (National Rifle Association) det första mästerskapet i metallsilhuett norr om Mexico. 

Vid denna tidpunkt fanns inget intresse för skytte med enhandsvapen och det skulle dröja ytterligare två år innan “1st National Handgun Metallic Championships” hölls vid skjutbanan “Three points range”, nära Tucson, Arizona i September 1975.

1976 grundade Elgin Gates IHMSA som idag är det stora förbundet i USA med idag ca 5000 anslutna medlemmar. Figurer och regler var i princip desamma som vi använder idag. Man sköt tio skott vardera på kyckling (50 meter), gris (100 meter), kalkon (150 meter) och bock (200 meter). Tillåtna kalibrar var .357 Magnum eller grövre, med fabriks- eller handladdad ammunition, valfri piplängd samt öppna riktmedel

De flesta vapen som användes var av “produktionstyp” – Smith&Wesson, Ruger samt Auto Mag (genom sponsring av Lee Jurras). Efter denna introduktion i USA har metallsilhuettskytte blivit mer och mer associerat med enhandsvapen. Pistolskyttar har länge haft svårt att motivera sitt innehav av grovkalibriga vapen. Genom metallsilhuettskyttet finns en möjlighet att verkligen använda sitt magnumvapen.

Aktuell Histora

Nu till lite mer aktuell historia. 1989 bildades AETSM – den europeiska organisationen för metallsilhuettskytte. I Sverige hade det sporadiskt skjutits metallsilhuett på 70-talet. Det var Töreboda PSK som anammade skytteformen och regelbundet anordnade silhuettävlingar. Så småningom väcktes tanken om ett eget förbund eftersom inget stöd fanns i de etablerade organisationerna för den “nya” skytteformen.

1991 Bildades Sveriges Metallsilhuett Förbund – SMF – vid ett möte i Örebro där undertecknad satt som mötesordförande. Till förbundets förste ordförande valdes Thed Karlsson, . Undertecknad valdes till vice ordförande och till sekreterare valdes Axel Nordenfeldt.

I november 1992 grundades “International Metallic Silhouette Shooting Union” – IMSSU vid ett möte i Paris, Frankrike. Sverige var här representerat genom SMF. Det första världsmästerskapet hölls i Juli 1994 i Grasse, Frankrike. VM-tävlingar hålls vartannat år och den andra VM-tävlingen 1996 hölls i Stellenbosch, Sydafrika. Det tredje världsmästerskapet hölls i Sibbo, Finland 1998 och år 2000 arrangeras VM i Brisbane, Australien.

IMSSU

För närvarande är följande länder medlemmar i IMSSU: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Norge, Nya Zealand, Schweitz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, USA, Zimbabwe och Österrike. Antalet aktiva varierar kraftigt från land till land, de “stora” nationerna är Frankrike och Finland.

Sverige är ett litet land i sammanhanget men våra pistolskyttar har ändå erövrat ett VM-guld (Kennet Andersson) och två EM-guld (Sven Sörenssen). Våra gevärsskyttar är också duktiga: Peter Norberg och Jonny Modigh har två respektive ett individuellt EM-guld från 1995 och 1997 och även ett lagguld från 1997. Vid EM i Tyskland 1999 erövrade gevärsskyttarna dessutom dubbla guld i lag (Peter Norberg, Lars-Erik Eriksson och Sjö-Rolf Larsson) och två individuella guld av Peter Norberg och Sjö-Rolf Larsson

\ Kjell Tillman 1999