Styrelsen

Ledamöter

Ordförande: Tom Jonsson

Vice Ordförande : Christian Lindberg

Sekreterare: Thomas Nordin

Kassör: Pernilla Lindberg (samt Fotograf och Media)

IT & WebMaster:  Peter Åkerberg

Ledamot / Gevärsansvarig: Bengt Nilsson

 

Suppleanter

Suppleant/Vapenansvarig: Moritz Isaksson

Suppleant/ Utbildningsansvarig: Morgan Ingvarsson

Suppleant/ Materialansvarig: Per Fransson

Suppleant/ Sociala medier: Robert Wirius

Suppleant/ Utbildningsansvarig: Pierre Löfqvist

  

Revisorer:

Dan Törnström, Per Andersson

Revisorsuppleant: Jonas Jonsson

Valberedningen:

Ola Wälimaa, Håkan Sundelin, Per Andersson