Prova på skytte

Hur går man tillväga för att prova på Metallsilhuett?

Krav är att du innehar Pistolkortet/Gröna kortet. Om din förening är ansluten mot Sveriges Metallsilhuett Förbund så pratar du med ansvarig i din förening om att du vill prova på att skjuta Metallsilhuett.

Därefter tar ni kontakt med Sveriges Metallsilhuett Förbund och kommer överens om vilken tävling ni vill åka på för att prova på att skjuta Metallsilhuett.

De tävlingar som EJ är tillåtna att “prova på” är Mästerskapstävlingar, därutöver finns det öppna tävlingar man kan anmäla sig till för att prova på. 
Det är tillåtet att åka på EN tävling för att prova på, dock EJ flera !

Kravet är att skytten innehar eget vapen/licens eller att ansvarig från skyttens hemmaklubb närvarar och lånar ut vapen till skytten enligt reglemente för utlåning av vapen.

Det skall anmälas till skjutledaren på plats när det är dags för “nybörjar skytten” att ställa sig på skjutlinjen för att börja tävla!!

Vi är många erfarna skyttar på plats som hjälper de nybörjare som vill prova på så att allt sker på ett lugnt och säkert sätt.